TRANG VĂN THƠ & NHẠC

Nhà chiến lược gia Nguyễn Trãi từng có viết và ví sự hiếm hoi của nhân tài thời bấy giờ, "Tuấn kiệt như sao buổi sớm. Nhân tài như lá mùa thu". Nhưng hội thánh chúng tôi có rất nhiều "nhân tài" hạng cây nhà lá vườn nên có thể nói là: "Tuấn kiệt như sao trên trời. Nhân tài như lá rụng mùa thu "

Trang này dành cho những "nhà văn, nhạc sĩ, thi sĩ và ca sĩ" cây nhà lá vườn của hội thánh chúng tôi. Xin ghé thăm thường xuyên.

Under Construction!