LỊCH SỬ HỘI THÁNH

Biến cố tháng tư năm 1975 tại Việt Nam đã đưa đẩy nhiều người Việt sống tị nạn nhiều nơi trên thế giới.

Tại Hoa Kỳ, nhiều cộng đồng Việt Nam sống tập trung về các tiểu bang có khí hậu ấm áp như California, Texas, Florida. Riêng tại Omaha, Nebraska, vùng Trung tây với thời tiết lạnh nên có chừng khoảng 300-700 người Việt định cư. Năm 1985 Mục Sư Thomas Stebbins cũng là Mục Sư Tôn Thất Bình, cựu giáo sĩ tại Việt nam, sinh tại Việt nam, nói tiếng Việt nam, và với tên Việt Nam đến làm việc cho Hội thánh Christ Community Church tại Omaha. Tại đây khi ông được biết có người Việt Nam Tin lành định cư, Mục Sư đã liên lạc, họp họ lại để thờ phượng Chúa và học Kinh Thánh hằng tuần. Tháng 8 năm 1986, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Omaha được chính thức thành lập và Mục sư Nguyễn Hữu Ninh được Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ bổ nhiệm đến Hội Thánh. Nhóm tín hữu đầu tiên có khoảng 28 người thuờng xuyên thờ phượng Chúa. Đến tháng 9 năm 1989, Mục Sư Ninh dời về Houston, Texas, và Chúa đã dùng Mục Sư Chế Anh Liệt lúc bấy giờ là sinh viên Thần học năm thứ hai tại Grace College of the Bible tiếp tục chăm lo công việc Chúa tại đây. Từng hồi từng lúc, trong ơn thương xót của Đức Chúa Trời, ân sủng cứu rỗi của Chúa Jêsus, và sự dẫn dắt của Thánh Linh, đã tác động nhiều tấm lòng yêu thương trung thành hầu việc của các con cái Chúa, số tín hữu ngày càng thêm lên.

Tháng 12 năm 2000, Hội thánh đã tạo mãi ngôi nhà thờ đầu tiên tại số 3824 ‘R’ St. phía đông nam của thành phố Omaha để làm nơi thờ phượng Chúa. Có cơ sở riêng để sinh hoạt và thờ phượng, Chúa cảm động nhiều người cùng xây dựng nhà Chúa mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Tháng 12, 2005, Hội Thánh đã cậy ơn Chúa có được một ngôi nhà thờ mới rộng rãi và tiện nghi thích hợp cho việc phát triển Hội thánh. Ơn lành Chúa thật không xiết kể! Cảm tạ ơn Chúa! Nhìn lại sau 20 năm thành lập Hội Thánh, Chúa đã, đang và vẫn còn bày tỏ tình yêu thương đời đời của Ngài trên Hội thánh Ngài qua sự chăm sóc diệu kỳ, quyền năng chữa bịnh, và thánh hóa để sửa soạn những cơ đốc nhân sẵn sàng mang tình yêu Chúa đến mọi người khắp nơi.

Ước ao những trang mạng này sẽ đem đến quí vị sự ấm áp trong tình yêu Thiên Chúa. Mời bạn đến viếng thăm chúng tôi tại:
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Omaha  •  11268 Lake Forest Drive  •  Omaha, Nebraska 68164  • 

Mục Sư Quản Nhiệm Chế Anh Liệt