GIA ĐÌNH

*Trang này kết nối đến những bài giảng liên quan đến hôn nhân gia đình. Giáo dục con cái ...

Câu Chuyện Gia Đình - Rất hay và giúp ích cho quí bạn! Nên nghe và đọc. Gồm 13 chương, bao gồm tình yêu, đời sống hôn nhân và gia đình, dạy dỗ con cái. Dành cho quí bạn đã có gia đình, hoặc cho những bạn trước ngưỡng cửa hôn nhân.