Chúng tôi có bài giảng cập nhật (update) hằng tuần tại đây. Xin quí vị hãy ghé thăm trang web của chúng tôi thường xuyên.

Nhấn vào tên của các mục sư ở phía trên hoặc hình để được nghe các bài giảng của các vị.Mục Sư Liệt

Mục Sư Tuấn

Mục Sư Na

Các Mục Sư khác